twitter

Yeh aath pehron shumar kya hai?
Keh saat rungon ke is nagar main
Jehat shash hain
Hawaas khamsa
Chahaar mausam
Zaman salasa
Jahan do hain
"Khuda hai wahid"
Khuda e wahid __ !
Yeh teri bay-unt wusaton ke
Safar pe niklay huay musafir
Ajab ginti main kho gaye hain
Keh thak ke rahon main so gaye hain

Syed Mubarak Shah
Monday, October 5, 2015 | 0 comments | Labels:

0 comments: